seotop1googlecong

Mở 1 cuộc thảo luận về SEO nhé mọi người !
Chủ đề hôm nay là :” Bạn đã làm gì với 1 từ khóa đứng mãi ở 1 vị trí , không lên cũng không xuống.” – Áp dụng cho các từ khóa có độ khó “Trung bình khó” trở lên nha :)
Trong quá trình SEO, bạn đã bao giờ gặp trường hợp từ khóa của mình cứ đứng im mãi 1 chỗ chưa ? Làm cả tháng trời mà nó vẫn cứ lì mặt ra. Vui thì nó nhích 1 bậc , buồn thì nó lui 1 bậc … ngày nào cũng thế .
– Với người đã từng trải qua trường hợp này:
+ Bạn đã làm gì ?
+ Kết quả như nào ?
+ Trong thời gian bao lâu?
+ Lĩnh vực đó là gì ?
– Với những người đang làm SEO những chưa trải qua trường hợp này :
+ Bạn sẽ làm gì ? Kế hoạch ?
+ Dự kiến trong thời gian bao lâu?

Rất mong nhận được thảo luận giúp mọi người có thêm kinh nghiệm xử lý tình huống trên. Cuộc thảo luận này thành công mình sẽ thêm các cuộc thảo luận khác để tổng hợp các trường hợp trong SEO cho mọi người trao dồi kinh nghiệm !