Kiến thức

Những điều cần làm để cho quán ăn trở nên nổi bật

Thị trường F&B tại Việt Nam có tốc độ tăng tăng trưởng nhanh qua mỗi năm, tóc độ tăng trưởng trung bình là 18%/... Read more »

Xác định nhu cầu khách hàng

Đặt những câu hỏi tập trung vào Vấn đề và Nhu cầu Chìa khóa để thành công, trong mọi tình huống, với mọi khách... Read more »

Sự quan trọng của hình ảnh trong bán hàng

Mọi người đều cực kỳ quan tâm đến vấn đề hình ảnh. 95% ấn tượng đầu tiên mà bạn tạo ra với người đối... Read more »

Chìa khóa để xây dựng mối quan hệ

Chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bán hàng là sự tin tưởng và tín nhiệm. Mức độ tín nhiệm của bạn –... Read more »

YẾU TỐ TÌNH BẠN TRONG BÁN HÀNG

Chìa khóa để thành công trong bán hàng là phát triển một vòng tròn liên tục rộng lớn hơn những mối quan hệ bạn... Read more »

Bán hàng bằng cách tư vấn khách hàng

       Bạn định vị bản thân với tư cách là một nhà tư vấn, một chuyên gia và một cố vấn uy... Read more »

Bán hàng bằng cách tạo dựng mối quan hệ

Hãy luôn tâm niệm rằng quyết tâm đạt được thành công của chính bạn quan trọng hơn nhiều so với tất cả những yếu... Read more »

Cách lập kế hoạch cá nhân và đặt mục tiêu bán hàng

          Mục đích của việc lập kế hoạch chiến lược trong kinh doanh là để tăng tỉ suất lợi nhuận... Read more »

Cách lập kế hoạch bán hàng cá nhân

  Hãy tìm kiếm một việc gì đó mà bạn thực sự yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc bất... Read more »

Bí quyết bán hàng giỏi: Chuẩn bị kỹ trước buổi gặp mặt!

              Trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là lĩnh vực bán hàng, có vẻ như sự... Read more »