Cứ khoảng 2 năm, Moz sẽ tiến hành khảo sát và nghiên cứu các yếu tố xếp hạng của các công cụ tìm kiếm mà tiêu biểu là Google, để xác định các yếu tố từ page và website có sự liên kết và tác động mạnh mẽ nhất đối với kết quả xếp hạng. Nghiên cứu này bao gồm 2 phần:

moz

(*) Sự tương quan có nghĩa là các yếu tố có sự ảnh hưởng và liên quan mật thiết với nhau

Và trước khi đi sâu vào các dữ liệu nghiên cứu được, Matt Petters chỉ ra cho chúng ta thấy 1 số kết quả quan trọng bao gồm:

Quy Luật Về Thành Công

   Thành công thường đưa đến kiêu căng và kiêu căng thường dẫn đến thất bại.Tự cao tự đại (cái tôi) là kẻ thù của sự thành công trong tiếp thị. Khách quan vô tư là điều cần thiết.Khi thành công, người ta có chiều hướng trở nên thiếu khách…
Read More...

Quy Luật Không Thể Dự Đoán

  Nếu bạn không phải là người thảo ra kế hoạch của đối thủ, bạn không thể nào dự đoán được tương lai. Điều mập mờ của hầu hết các kế hoạch tiếp thị là một giả thuyết về tương lai. Mà các kế hoạch tiếp thị dựa vào những gì sẽ xảy ra trong…
Read More...

Quy Luật Đơn Nhất (tiếp theo)

  Sự giống nhau của các xe đã làm yếu đi loại xe cỡ trung bình của GM và mở đường cho Ford với loại xe kiểu dáng châu Âu là Taurus và Sable. Và rồi người Nhật nhảy vào thị trường với xe Acura, Lenux và Infiniti. Giờ đây GM suy yếu mọi chỗ.…
Read More...

Quy Luật Đơn Nhất

   Trong mỗi tình huống, chỉ cần một hành động cũng sẽ tạo được những kết quả đáng kể.  Nhiều nhà tiếp thị nhìn thấy sự thành công như là sự tổng hợp của nhiều nỗ lực.  Họ nghĩ là dù với bất cứ chiến lược nào vẫn có thể thành công nếu có nỗ…
Read More...

Quy Luật Nói Thẳng

  Khi bạn thừa nhận một khuyết điểm, khách hàng sẽ cho bạn một ưu điểm.  Bản chất của công ty hay con người là chống lại sự thừa nhận một vấn đề. Từ nhiều năm rồi, sức mạnh của tư duy tích cực đã được nhồi nhét vào đầu óc chúng ta. “Tư duy…
Read More...

Quy Luật Về Thuộc Tính

 Đối với mỗi thuộc tính, đều có thuộc tính đối lập hiệu quả.  Thường thường các công ty có rắp tâm loại trừ hãng đúng đầu. Họ lý luận: “ Họ phải biết họ đang làm gì”. “ Vậy thì hãy làm một việc tương tự”. Đó không phải là ý tưởng tốt.  Tốt…
Read More...

Quy Luật Hi Sinh (tiếp theo)

   Rất nhiều công ty bán lẻ đã thành công nhờ theo công thức của Toys “2”US: thu hẹp trọng tâm sản xuất và gia tăng khối lượng hàng hóa.  Các hãng Staples (cung cấp văn phòng phẩm) và Blockbuster Video là hai ví dụ.  Nói chung về các lĩnh…
Read More...

 Quy Luật Hi Sinh

Bạn phải cho đi để rồi nhận lạiLuật hi sinh đối ngược lại với Luật mở rộng. Ngày nay, nếu bạn muốn thành công, bạn phải bỏ bớt đi. Có ba thứ phải hi sing: sản phẩm, thị trường. được nhắm tới và sự thay đổi liên tục.Thứ nhất: sản phẩm. sách…
Read More...

Quy Luật Mở Rộng p2

  Một điều bất di bất dịch, bất cứ nhãn hiệu dẫn đầu một loại sản phẩm nào đều là loại nhãn hiệu không mở rộng thêm sản phẩm. lấy ví dụ thức ăn cho trẻ em. Hãng Gerber chiếm 72% thị trường, bỏ xa hai hãng Beech-Nut và Heinz, là hai nhãn…
Read More...